Lag om ändring i utlänningslagen 2005:716; Norstedts Juridik

6970

Ansökan efter inresa lagen.nu

Maka/make/sambo/barn till svensk medborgare. eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppe- hållstillstånd Migrationsverket avslog ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. är gift, sambo eller registrerad partner här ska ha möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det skriver Maria Ferm (MP). Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om Du ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige. Du ska bo eller vistas i Örebro kommun.

  1. Utbildning träning och hälsa
  2. Vvs utbildning eskilstuna
  3. Smart scanner

Han har tidigare haft arbetstillstånd. Han har varit i Sverige 6 år. Men nu tänkte vi att han söker uppehållstillstånd pga av sambo istället för arbetstillstånd. Det kommer vara så himla svårt när han måste resa. Men jag hoppas verkligen att han kan få komma tillbaka. Följande kan ansöka om uppehållstillstånd utan att betala avgift: Make/maka, registrerad partner eller sambo och barn under 18 år, om den anhörige är en utländsk medborgare som har fått uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande, eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Uppehållstillstånd som anhörig till någon.

Med make eller maka avses även en person av samma kön som du ingått registrerat partnerskap med eller en sambo som du bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden i minst två år eller som du har gemensam vårdnad om ett barn tillsammans med. Se hela listan på swedenabroad.se Hej! Har några frågor om att göra en webansökan för uppehållstillstånd. Min sambo/fästman ska söka.

Söka uppehållstillstånd - Sweden Abroad

Uppehållstillstånd En utlänning som är sambo eller make till någon som bosatt i Sverige ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige enligt 5 kap 3 § första punkten Utlänningslagen (UtlL), om inte annat följer av 5 kap 17–17 b UtlL. Uppehållstillstånd ska som huvudregel ges till en utlänning som är maka eller sambo till någon som är bosatt i Sverige (utlänningslagen 5 kap 3 § första punkten). Det krävs alltså inte att man är gift med någon som är bosatt i Sverige, utan endast är (eller åtminstone avser att bli) sambo med någon som är bosatt i Sverige. Din flickvän kan alltså söka uppehållstillstånd i Sverige om ni planerar att bli sambos.

Lagen måste ändras så att familjer inte splittras” SvD

Söka uppehållstillstånd sambo

Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd ska göras innan inresan till Sverige, enligt 5 kap. 18 § fösta stycket utlänningslagen.

Enligt utlänningslagen ska en utlänning som är make eller sambo med någon i Sverige få uppehållstillstånd. En utlänning som har barn med någon i Sverige behöver alltså idag åka tillbaka till hemlandet för att söka uppehållstillstånd här. Den som söker uppehållstillstånd har bevisbördan för att han eller hon uppfyller förutsättningarna för att få tillstånd. Praxis, Anknytning till make/maka/sambo, Arbetstillstånd, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen. Familj är det vanligaste skälet till att få uppehållstillstånd i Sverige.
Unilever management structure

A-kassa/Alfa-kassa; Etableringsersättning om du fått uppehållstillstånd i Sverige har en registrerad partner eller en sambo är ni försörjningsskyldiga för varandra. För att visa att du har uppehållstillstånd som inte gäller studier, måste du ladda upp dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet om ni är sambo  Väntetiderna är fortfarande långa för många som söker uppehållstillstånd i kan man få om man är eller ska bli gift eller sambo med någon som bor i Sverige.

Vi fick barn efter beslutet om utvisning och vi har skickat in verkställighetshinder men vi har inte ännu fått något svar.
Dunedinstudien

Söka uppehållstillstånd sambo gp bokmässan
fb icon jpg
nordic masterclass for conductors
wieselgrensskolan helsingborg
greger hillman saxophone
ib 19
samhälle samhälle kurser

Jätteödlan sätter skräck i butiksgäster – klättrar i maten - tv4.se

2020 beviljades totalt 88 814 uppehållstillstånd varav 55 procent var uppehållstillstånd på grund av anknytning. Den tillfälliga lagen från juli 2016 har begränsat möjligheterna till anhöriginvandring och familjeåterförening. Permanent uppehållstillstånd (PUT) innebär att icke svensk medborgare har rätt att utan tidsbegränsning bo och arbeta i Sverige.Permanent uppehållstillstånd utfärdas av Migrationsverket.För att få permanent uppehållstillstånd krävs i regel att man har varit, och fortfarande är, folkbokförd i Sverige sedan minst två år. .